Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.
Előzetes bejelentkezés alapján
1075 Budapest, Károly krt. 9.
1-789-0314   30-789-7393  
nyelviskola[k]bonusnyelviskola.hu
Előzetes bejelentkezés alapján
Akciós

nyelvtanfolyamaink

Pályázatok
Akciós

nyelv­tanfolyamok

Csak nyelvvizsga érdekel!

Hamarosan indulnak online képzéseink!

A BONUS Nyelviskola online képzései megtalálhatóak az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) honlapján.

Az alábbi listában található képzések indulnak:

A táblázat mozgatható!

Képzés megnevezése

Felnőttképzési engedélyszám

Adatbáziskezelés 30 óra

E-000255/2014/D012

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtás 30 óra

E-000255/2014/D054

Angol nyelvtanfolyam 50 óra

E-000255/2014/C009

Csapatmunka hatékonyság fejlesztése 20 óra

E-000255/2014/D071

Együttműködési technikák fejlesztése 20 óra

E-000255/2014/D019

Első lépések a digitális világba 35 óra

E-000255/2014/D009

Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok 50 óra

E-000255/2014/D073

Gondolkodásfejlesztési technikák 20 óra

E-000255/2014/D025

Hatékony időgazdálkodás 40 óra

E-000255/2014/D030

Informatikai alapismeretek 30 óra

E-000255/2014/D036

Ipar 4.0 20 óra

E-000255/2014/D062

Iroda a felhőben 20 óra

E-000255/2014/D070

Irodai kommunikáció idegen nyelven 25 óra

E-000255/2014/D064

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés 30 óra

E-000255/2014/D061

Motiválás 20 óra

E-000255/2014/D039

Német nyelvtanfolyam 50 óra

E-000255/2014/C005

Önállóan használom a digitális eszközömet 35 óra

E-000255/2014/D010

Problémamegoldás és döntéshozatal 30 óra

E-000255/2014/D059

Számítástechnikai alkalmazások 30 óra

E-000255/2014/D056

Személyiségfejlesztés 40 óra

E-000255/2014/D046

Új digitális megoldásokat találok 50 óra

E-000255/2014/D073

Webszerkesztés 20 óra

E-000255/2014/D051

Adatbáziskezelés

A képzés az adatbáziskezelő program alapvető funkcióinak megismerésére és használatára épül.
A képzés tanagyaga: feladatelemzés; adatbázis megtervezése; táblák közötti kapcsolatok létrehozása, módosítása; táblák adatainak szűrése, rendezése; lekérdezés létrehozása; űrlap tervezése, módosítása: jelentések tervezése, jelentések létrehozása, objektumok importálása.

Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Alapszintű elsősegélynyújtó ismereteiket megszerzése vagy fejlesztése.
A résztvevők a képzés során elsajátítják, hogyan kell alapszintű egészségügyi ellátást nyújtani életveszélyes sürgősségi helyzetekben és közvetlen életveszéllyel nem járó sérülések, betegségek esetén felnőtteknek, gyermekeknek és csecsemőknek, valamint munkahelyi baleseteknél.

Angol nyelvtanfolyam

Általános angol nyelvtanfolyamok kezdő szinttől felsőfokig, online formában.

Csapatmunka hatékonyság növelés

A képzés a csapat és az egyén együttes fejlődését célozza meg. A képzés célja, hogy a résztvevők egymás közötti kommunikációja, együttműködési készsége, vezetői készsége és elkötelezettsége fejlődjön.

Együttműködési technikák fejlesztése

A képzésben résztvevő a képzés végére megismeri az együttműködést gátló tényezőket, önmaga szerepét a csoportban, versengési szintjét, a kooperatív technikákat; a csoportműködés alapjait, a nyerő-nyerő helyzetek kialakítását, az asszertivitás technikáit, konfliktuskezelési technikákat.
A képzés tananyaga: együttműködés a csoportban; egyén-egyén együttműködés fejlesztése gyakorlatokon keresztül; csoportdinamika szabályai, fejlődés törvényszerűségei; csoport-csoport együttműködés; konfliktusok kezelési technikák elsajátítása; asszertivitás tréning; empátia fejlesztése

Első lépések a digitális világba

IKER 1. szintű képzés. A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok

IKER 2015 3. szintjéhez igazodó képzés. A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők életszerű feladathelyzetekben megtanuljanak különböző digitális megoldásokat egymást kiegészítve használni, a közös munkát felhőalapú megoldásokkal támogatni, eszközeiket összekapcsolni, adataikat biztonságosan megosztani, szinkronizálni.

Gondolkodásfejlesztési technikák

A gondolkodás fejlesztése a személyes hatékonyság, a problémamegoldás és a kreativitás fejlesztése érdekében.
A résztvevő megismeri a kreativitás alapfogalmait, a kreatív és innovatív megoldások jellemzőit, a logikai gondolkodás alapjait és annak módszereit; elsajátítja a gondolkodásfejlesztés különböző stratégiáit és technikáit.

Hatékony időgazdálkodás 20 óra

A résztvevők elsajátítják az eredményes, hatékony időgazdálkodás eszközeit.
A résztvevő megismerheti a legújabb és kipróbált időmenedzsment technikákat; megtanulhatja elemezni a saját prioritásait; konkrét példák alapján elemezni az időgazdálkodás nehézségének okait.

Informatikai alapismeretek 40 óra

A képzés célja a résztvevő felkészítése az alábbi alapszintű feladatok ellátására:
az operációs rendszer legfontosabb funkcióinak használata; fájlkezelés ; hardverek/perifériák csatlakoztatása; digitális eszközön futó alkalmazások telepítése; szövegszerkesztés és táblázatkelés.
A képzés 3 tananyagegységből áll: Operációs rendszerek; Irodai alkalmazások; Internet.

Ipar 4.0 20

A képzés célja az első lépések megtételében való segítség nyújtása, azaz az Ipar 4.0 jellemzőinek, várható hatásainak megismertetése a résztvevőkkel és adott szervezet(ek), személyek segítése az arra való felkészülésben.
A képzés során megszerezhető ismeretek: az Ipar 4.0 támasztotta digitális kihívásokhoz való alkalmazkodás készsége; az Ipar 4.0 következtében kialakuló változások közötti különbségek felismerésének képessége; stratégia alkotás és akcióterv készítés alapjainak elsajátítása.

Iroda a felhőben 20 óra

A képzésben résztvevő a képzés végére képes a Microsoft Office 365 applikációk típusainak felismerésére; megoldásainak, eszközeinek alkalmazására, kezelésére; az applikációkkal kapcsolatos, a munkavégzésre vonatkozó fejlesztési lehetőségek felismerésére, felhasználására.
A Microsoft Office 365 applikációi közül az alábbiak használatának ismertetése: Bookings, Delve, Dynamics 365, Flow, Planner, Teams, Yammer.

Irodai kommunikáció idegen nyelven

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek irodai környezetben idegen nyelven, alapszinten írásban és szóban kommunikálni a munkájukhoz szorosan köthető helyzetekben.
A tanfolyam megfelelő lehet azoknak, akik még nem rendelkeznek idegen nyelvi alapszintű kommunikációs készségekkel, ismeretekkel irodai környezetben.

Környezettudatos gondolkodás és fenntartható fejlődés

A képzés célja a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés érdekében személyes felelősség kialakítása a résztvevőben.
A képzés egyfajta szemléletformálás, melynek eredményeképpen a résztvevő életvitele megváltozik, környezettudatosan gondolkodik. A képzés során a résztvevő megismeri a legfontosabb fogalmakat és alapelveket.

Motiválás

A képzésben résztvevők megismerik a külső és belső motiváció jellemzőit, fejlődik a motivációs bázisuk; megismerik a motiváció pszichológiai és vezetéselméleti vonatkozásait, milyen szükségletek és motívumok kellenek az önfejlesztéshez, az ösztönzés pszichológiáját.

Német nyelvtanfolyam

Általános német nyelvtanfolyamok kezdő szinttől felsőfokig, online formában.

Önállón használom az informatikai eszközömet

IKER 2. szintű képzés. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára, egyszerű szövegszerkesztési lépésekre, az interneten tájékozódni.

Problémamegoldás és döntéshozatal

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek: a döntéseket megfelelően előkészíteni, a problémákat feltárni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni.

Számítástechnikai alkalmazások (alapvető digitális kompetenciák megszerzése)

A résztvevő megtanulja az információkat megfelelően felhasználni és alkalmazni; az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alapszintű használatát a munka, az e-Ügyintézés, a szabadidő terén; a számítógép alapfokú használatát az információk és adatok rendszerezése, visszakeresése céljából.

Személyiségfejlesztés

A résztvevők megismerkednek a személyiség kialakulásával, alaptípusaival és jellemzőivel. Bepillantást biztosít a magukról kialakított kép értékelésére, a valós és az ideális elképzelések összehasonlítására, melyek elemzésével feltérképezhetik személyiségüket, mélyíthetik önismeretüket.
A képzés hangsúlyos eleme a résztvevők pozitív személyiségvonásainak megerősítése, a frusztráció - tolerancia mértékének növelése.

Új digitális megoldásokat találok

IKER 4. szintű képzés. A digitális kompetenciafejlesztő képzés, hogy a résztvevők képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről, továbbá új probléma vagy feladat esetén új szoftvereket, digitális megoldásokat tudjanak használni.
Olyan körültekintő, tudatos és nyitott felhasználókká válhatnak, akik akár munkahelyi környezetben, akár magánéletükben, tanulásukban rugalmasan tudnak igazodni a jelentkező kihívásokhoz, növelni tudják hatékonyságukat és képesek a felismert szükségletekhez igazodó megoldások megtalálására, ideértve a saját digitális kompetenciáik önálló tanulás révén történő fejlesztésére.

Webszerkesztés

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a webszerkesztés alapvető funkcióit.
A képzés tananyaga:
webszerkesztés alapfogalmai; webbel kapcsolatos jogi kérdések; HTML alapok; weboldal tervezési alapismeretek; webszerkesztők használata; hiperhivatkozások; táblázatok használata; grafikus objektum kezelése; űrlapok alkalmazása; CSS fogalma, használata; ellenőrzés, közzététel.

Kövess minket
Facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Fel