Értem A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyod, hogy cookie-kat használjunk.
Előzetes bejelentkezés alapján
1075 Budapest, Károly krt. 9.
1-789-0314   30-789-7393  
nyelviskola[k]bonusnyelviskola.hu
Előzetes bejelentkezés alapján
Akciós

nyelvtanfolyamaink

Pályázatok

Országos Nyelviskola Hálózat

Minőségbiztosítás

Szakmai, soft skill, informatikai és nyelvi képzések pályázati forrásból 70 milliárd forint értékben


A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül


GINOP Plusz-3.2.1-21 pályázat megvalósítása a Bonus Nyelviskola és Oktatási Központ közreműködésével Magyarország egész területén

A pályázat célja, hogy a vállalkozások olyan támogatást kaphatnak a foglalkoztatottak technológiai képzésére, illetve olyan irányú (tovább)képzésére, amelynek eredményeként magasabb hozzáadott értéket tudnak a vállalatuknál előállítani. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat feladata, hogy a kiemelt ágazatokban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok és munkavállalói számára a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő képzések lebonyolítását biztosítsa felnőttképzők bevonása révén. A vállalkozások a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül jutnak hozzá támogatáshoz a képzési költség támogatásához és a munkavállalók képzése alatti kieső munkaidőt kompenzáló bértámogatáshoz.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatás 2. szakaszára 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig.

Kik lehetnek támogatott vállalkozások?

A támogatás összege és mértéke

A támogatás összege áll:

A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség igénylése opcionális.

Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Elszámolás jogcíme:
A táblázat mozgatható!
Képzés és bér Projektelőkészítés Projektmenedzsment Szakmai megvalósítók
Mikro- és kisvállalkozás 70% 100% 100% 100%
középvállalkozás 60% 100% 100% 70%
Nagyvállalat 50% 100% 100% -


Milyen elvárások vonatkoznak a támogatott vállalkozásokra a képzések megvalósítását illetően?

A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés valósítható meg.
A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 16 óra.
A képzés elvégzésének igazolása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány kiállításával és a képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik.
Kieső munkaidőre jutó bér támogatása: Kizárólag a képzésben töltött munkaórákra jutó bruttó bér és szociális hozzájárulási adó vehetők figyelembe.

Támogatás az alábbiak szerint alakulhat:

Mikro- és kisvállalkozás: max. 70%
Középvállalkozás: 60%
Nagyvállalat: 50%

Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására, valamint a projektelőkészítésre, projektmenedzsmentre és a szakmai megvalósítók költségére megítélt támogatás 100%-a lehet.
Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, nem az előleg folyósításakor kerül alkalmazásra a halmozódási szabály, hanem a foglalkoztató által benyújtandó képzésen részvevők névsorának beküldésekor kerül vizsgálatra az egy főre eső képzési költség maximumának vizsgálata. A maximum elérésekor a foglalkoztató vállalja, hogy ezen munkavállalójára csak a kieső munkaidőre járó bértámogatás kerül folyósításra, és az előzetesen kifizetett képzési előleget visszafizeti.

A célcsoport képzéshez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

Az egy vállalkozás részére a jelen felhívás alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:
Mikro-, kis- és középvállalkozás: 75 millió Ft
Nagyvállalat: 150 millió Ft

Elszámolható képzési költségek:

A táblázat mozgatható!

KÉPZÉS TÍPUSA

EGY FŐRE JUTÓ ÓRADÍJ

MAX. CSOPORT-LÉTSZÁM/KÉPZÉS (FŐ)

Szakmai ismeretre irányuló

Olyan képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

4 375 Ft

20

Soft skill

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.

3 750 Ft

20

Információs és kommunikációs technológiák

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

3 125 Ft

20

Nyelvi

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

2 500 Ft

10

Projekt előkészítési költség összetétele

Képzési terv kialakítása, munkavállalói képzési igények felmérése:

Az elszámolható összeg az igényelt képzési támogatással arányosan 10 millió Ft képzési támogatásonként legfeljebb 500 ezer Ft. Ha a képzési támogatás nem éri el a 10 millió Ft-ot, akkor is támogatásonként legfeljebb 500 ezer Ft igényelhető. (Pl: a teljes képzési költség 15 millió forint, ebben az esetben az előkészítési költség 500.000 Ft (100%-os intenzitás), a teljes képzési költség 21 millió forint az előkészítési költség 1.000.000 Ft).

Elszámolható költségek:

Külső cég alkalmazása esetében a 3 árajánlat beküldése alól mentesül az a támogatást igénylő, aki az IFKA által minősített szervezettől kívánja igénybe venni a szolgáltatást. A Bonus Nyelviskola rendelkezik a szükséges IFKA tanúsítvánnyal a szakértői szolgáltatás ellátásához.


PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEI

Az elszámolható költség az összes elszámolható költségleg feljebb 2,5 %-a.

Külső cég alkalmazása esetében a 3 árajánlat beküldése alól mentesül az a támogatást igénylő, aki az IFKA által minősített szervezettől kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Projektmenedzsment esetében a „Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás” c. terület vehető figyelembe. A Bonus Nyelviskola rendelkezik a feladat ellátásához szükséges IFKA tanústvánnyal.

A projektelőkészítés és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű!

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A szakmai megvalósító(k) esetében az összes elszámolható költség összege teljes munkaidő esetén maximum havi 300.000 Ft, vagy ennek időarányos összege. Amennyiben több szakmai megvalósító kerül alkalmazásra, az elszámolható költség ebben az esetben is összesen 300 000 Ft lehet.
A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében számolhatók el.

A TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INDIKATÍV FELTÉTELEK:

Amennyiben a kérelem az alábbi 4 feltétel valamelyikének megfelel, az egy főre jutó elszámolható maximális képzési költség összege növelhető:

Területi szempontok érvényesítése: A képzésbe vont munkavállalók vagy meghatározott részük foglalkoztatása a támogatást igénylő vállalkozás szabad vállalkozási zónában található telephelyén történik.


Ágazati szempontok érvényesítése: A pályázatot benyújtó vállalat kiemelt iparágban működik – a támogatást igénylő vállalkozás főtevékenységeként a felhívás 7. mellékletében meghatározott TEÁOR számmal rendelkező tevékenység bejegyzésre került 2020. december 1-ét megelőzően.
Kiemelt képzési területek érvényesítése: A képzési költség 25%-os arányát teszi ki az IKT, digitalizáció, technológia területekhez kapcsolódó képzések részaránya.

Képzésbe vont hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalók:
A szempont kizárólag az érintett munkavállaló esetében alkalmazható:

EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS A TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁSOK ESETÉBEN:

A vállalkozások részére megítélt továbbadott támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított 12 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Eredményességi szempontok:

Képzőkre vonatkozó feltételek:

Mindezen szigorú feltételeknek való megfelelés mellett, a Bonus Nyelviskola és Oktatási Központ széles körű szakmai tapasztalatával hatékonyan tudja támogatni az Ön vállalkozását a megfelelő szakmai, informatikai, soft skill és nyelvi képzések kiválasztásában, valamint a pályázat elkészítésében.

Miért érdemes a Bonus Nyelviskolával tervezni a pályázat megvalósítását?


Szakértő csapatunk segítségével a képzések megvalósítása mellett a pályázatírást és a projekmenedzsmentet is elvégezzük, valamint a képzési terveket is összeállítjuk az Ön vállalkozása részére. Az elmúlt években iskolánk több mint egy milliárd forint értékben valósított meg képzéseket állami és Európai Uniós források felhasználásával (GINOP, GINOP Plusz, VEKOP, TÁMOP, EFOP, Diplomamentő pályázatok stb.), így nagy tapasztalattal rendelkezünk a legszigorúbb elszámolási feltételeknek való megfelelésben is.

További információk:

Bodrogi Tímea
pályázati menedzser
Telefon: +36 30 597 8211
E-mail: palyazat@bonusnyelviskola.hu

Milyen típusú képzést szeretnének:
Megjegyzés:

* Az adatok megadása kötelező!

Kövess minket
Facebookon

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Fel